Czynności diagnostyczne i archiwizacja danych

Bardzo ważnym elementem, zapewniającym komputerowi poprawną pracę przez długie lata, są programy diagnostyczne. Ich koszt zwraca się podczas używania. Zmniejszają ilość problemów związanych z utratą danych i uszkodzonymi podzespołami.Fizyczne urządzenie, jak dysk czy płyta, może zostać naprawione lub wymienione, natomiast danych nie da się ani naprawić, ani wymienić. I tak większość procedur diagnostycznych, dotyczących twardego dysku, wymaga formatowania niskiego poziomu ? dysku będziemy mogli dalej używać, natomiast wszystkie dane, jakie były na nim zapisane, zostały utracone. Składowanie na dyskietki, z wykorzystaniem DOS-owskiego programu backup danych, jest najczęściej niewystarczające i zbyt kosztowne w przypadku archiwizowania twardego dysku. Aby przekopiować dane z 4 GB dysku, potrzebowałbym 2867 dyskietek 1,44 MB! Same dyskietki kosztowałyby przeszło1000 dolarów, nie licząc czasu, jaki by zajęło kopiowanie. Możemy zamiast tego wykorzystać streamer i składować dane na jednej tasiemce o pojemności od 4 GB do S GB. kosztującej od 5 do 30 dolarów za sztukę.

Coraz popularniejszą alternatywą stają się napędy o dużych pojemnościach, jak na przykład Iomega Zip. Jaz oraz zapisy walne CD-ROM-y. Chociaż streamer kosztuje ok. 500 dolarów, i tak więcej wydasz na tasiemki. Dobre archiwum powinno składać się przynajmniej z trzech kompletów nośników dla jednego systemu. Nośniki te wykorzystuje się rotacyjnie i jeden z nich powinien być przechowywany poza lokalizacją danego systemu. Dodatkowo, nośniki powinny być wymieniane przynajmniej raz w roku, aby uniknąć ich nadmiernego zużycia. W przypadku konieczności archiwizowania kilku systemów koszty nośników szybko rosną. Powinieneś również uwzględnić czynnik czasowy. Nie polecam archiwizacji wymagającej wymiany nośnika podczas jej trwania. Zaopatrz się w taki system archiwizacyjny, który zapewni wykonanie pełnego archiwum na jednej tasiemce, tak aby nie było konieczności interwencji. Wymiana nośnika podczas składowania jest prawdziwą udręką i może również wpłynąć na jego niewykonanie. Poza tym, przy każdej wymianie nośnika wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, które mogą ujawnić się dopiero podczas odtwarzania danych.

W ostatnich czasach powszechność nowych środków archiwizacji danych, jak napędy Iomega oraz stacje CD-RW (Read ? Write), sprawiła, że wielu ludzi się na nie przestawiło. Choć w wielu przypadkach te środki wystarczają, są niepraktyczne przy częstym wykonywaniu kopii zapasowych. Z różnych względów: między innymi z powodu ich małej pojemności w porównaniu do dzisiejszych standardów dysków twardych.
Choć sam nośnik danych wydaje się niedrogi, kopia dzisiejszego dysku twardego, często zawierającego wiele gigabajtów danych, zmusi do użycia kilku takich nośników. Dlatego też do kosztów nośnika należy również doliczyć tracony czas oraz niewygodę rozwiązania. Za mało pojemny stanie się więc nawet nośnik Iomega Jaz, który pomieści 2 GB danych. Gdy więc weźmie się pod uwagę, że taki nośnik kosztuje ponad 150 dolarów, okaże się, że jest to rozwiązanie i droższe, i mniej wygodne od zautomatyzowanego systemu archiwizacji taśmowej.

Archiwizacja danych jest bardzo ważną czynnością, niedocenianą przez wielu posiadaczy komputerów. Ważny jest również sprzęt, na jakim się ją wykonuje, a wydatki z nim związane zwrócą się w dłuższym czasie, uwzględniając wiarygodność zapisanych danych, niższy koszt nośników i brak konieczności nadzoru, i to przy archiwach całego systemu.

powiązane posty