Optymalizacja wydajności

Wydajność w chmurze

 

Dynamiczny charakter obciążeń powoduje zmianę strategii zasilania i chłodzenia. Współczesny model biznesowy przetwarzania w chmurze zapewnia wymaganą moc obliczeniową w pożądanym czasie. Specjaliści od IT pragnący wdrożyć technologię chmury muszą upewnić się co do kilku rzeczy. Mianowicie czy gęstość mocy i skalowalność fizycznej infrastruktury zasilania i chłodzenia jest odpowiednia dla zapewnienia przewidywalnej i wysokowydajnej pracy centrum danych.

Wysoka gęstość sprzętu oznacza korzystanie z mniejszej powierzchni, na której znajduje się mniejsza liczba bardziej wydajnych serwerów. Taka koncentracja mocy w szafach stawia nowe wyzwania przed starymi, tradycyjnymi systemami chłodzenia obsługującymi spodziewane obciążenia cieplne. Infrastruktura centrum danych działającego w chmurze musi spełniać trochę inne warunki i być bardziej elastyczna. Przede wszystkim wykorzystaniem serwerów zarządza oprogramowanie, a to powoduje, że obciążenia zmieniają nieustannie swoją lokalizację w centrum danych. Dlatego dynamiczna infrastruktura zasilania i chłodzenia musi ciągle dostosowywać się do obciążeń IT. Taki proces jest bardzo skomplikowany nawet dla specjalistów w tej branży. Konieczne jest wspomaganie zarządzania wydajnym oprogramowaniem.

 Zatem potrzebne jest nie lada doświadczenie specjalisty, aby zapewnić skalowalną i wydajną infrastrukturę fizyczną centrum danych o wysokiej gęstości mocy dla zwirtualizowanych środowisk będących fundamentem technologii przetwarzania w chmurze.

Predykcyjne narzędzia do zarządzania to bezpieczne rozwiązanie zapewniające wydajne i sprawne działanie centrum danych w środowisku chmury. Narzędzia, takie jak pakiet StruxureWare for Data Centres Schneider Electric, współpracują w czasie rzeczywistym z menedżerami VM (np. VMware® vSphereT” i Microsoft®  System Centrę Virtual Machinę Manager) gwarantuje, że systemy zasilania i chłodzenia sprawnie obsługują dynamiczne obciążenia.

Elastyczność bez szkody dla niezawodności

Centra danych obsługujące chmurę charakteryzują się wysoką odpornością na awarie IT. Może to być czynnikiem ograniczającym zapotrzebowanie na nadmiarowość infrastruktury zasilania i chłodzenia. Na przykład, jeżeli usterka konkretnego zasilacza UPS nie powoduje przerwy w działalności firmy, to zbędna staje się rezerwowa jednostka UPS, którą trzyma się na tzw. wszelki wypadek. Dopasowanie nadmiarowości infrastruktury fizycznej do odpornego na awarie zwirtualizowanego środowiska chmury to kolejna możliwość odpowiedniego zwymiarowania. W ten sposób prawidłowy dobór mocy ma wiele zalet. Przede wszystkim prowadzi do dalszego ograniczenia zużycia energii, nakładów kapitałowych oraz strat stałych i sposób sprzyja uzyskiwaniu przez centrum danych wyższego współczynnika PUE.

 Zrozumienie wyzwań, które przed fizyczną infrastrukturą stawia przetwarzanie w chmurze, to pierwszy krok do osiągnięcia celu, którym jest niezawodne, wolne od jakichkolwiek awarii wydajne i elastyczne centrum danych.

powiązane posty

Systemy informatyczne

System informatyczny jest to wyodrębniona część systemu informacyjnego, która jest, z punktu widzenia przyjętych celów skomputeryzowana. Na system informatyczny składa się więc: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software), baza danych, telekomunikacja, ludzie, […]