Organizacje stanowiące standardy sieciowe

budynek-organizacji

ANSI – Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji (ang. ANSI – The American National Standards Instytute) jest prywatną organizacją niekomercyjną. Jej misją jest ułatwianie rozwoju, koordynacji oraz publikowanie nieobligatoryjnych standardów. Organizacja ta nie wdraża aktywnie ani nie narzuca nikomu swoich standardów. Uczestniczy natomiast w pracach organizacji ustanawiających standardy globalne, takich jak IOS, IEC itp., w związku z tym niezgodność z jej standardami powoduje niezgodność ze standardami globalnymi.

IEEE – Instytut Elektryków i Elektroników (ang. IEEE – The Institute of Electrical and Electronic) jest odpowiedzialny za definiowanie i publikowanie standardów telekomunikacyjnych oraz przesyłania danych. Jego największym osiągnięciem jest zdefiniowanie standardów LAN oraz MAN. Standardy te tworzą wielki i skomplikowany zbiór norm technicznych, ogólnie określany jako „Project 802” lub jako seria standardów 802. Celem IEEE jest tworzenie norm, które byłyby akceptowane przez instytut ANSI. Akceptacja taka zwiększyłaby ich forum dzięki uczestnictwa ANSI w globalnych organizacjach określających standardy.

ISO – Międzynarodowa Agencja Normalizacyjna (ang. ISO – International Organization for Standardization) została utworzona w 1946 roku w Szwajcarii, w Genewie. ISO jest niezależnym podmiotem wynajętym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do określania standardów międzynarodowych. Zakres jej działania obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy ludzkiej, poza elektryką i elektroniką. Aktualnie ISO składa się z ponad 90 różnych organizacji standardo-dawczych z siedzibami na całym świecie. Najważniejszym standardem opracowanym przez ISO jest Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych, czyli model OSI.

IEC – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. IEC – International Electrotechnical Commission), z siedzibą również w Genewie, została założona w 1909 roku. Komisja IEC ustanawia międzynarodowe standardy dotyczące wszelkich zagadnień elektrycznych i elektronicznych. Aktualnie w jej skład wchodzą komitety z 40 państw. W Stanach Zjednoczonych Instytut ANSI reprezentuje zarówno IEC, jak i ISO. IEC oraz ISO dostrzegły, że technologie informatyczne stanowią potencjalny obszar zazębiania się ich kompetencji; w celu określenia standardów dla technologii informatycznych utworzyły, więc Połączony Komitet Techniczny (ang. JTC – Join Technical Committee).

IAB – Komisja Architektury Internetu (ang. IAB – Internet Architecture Board) zarządza techniczną stroną rozwoju sieci Internet. Składa się z dwóch komisji roboczych: Grupy Roboczej ds. Technicznych Internetu oraz z Grupy Roboczej ds. Naukowych Internetu. Grupy te są odpowiedzialne za ustanawianie standardów technicznych dla Internetu, jak również nowych standardów, takich ja protokół Internetu IP.

powiązane posty

innowacje w sieci

Nowy krajobraz w sieci Rynek elektroniczny jest przesycony mobilnymi terminalami i nowymi technologiami które zmienią sposób funkcjonowania sieci. Czy tego chcemy, czy nie nadchodzi sieciowa rewolucja.   Niestety wg najnowszych […]