Wydajność centrów danych

Centra danych są źle zasilane!

 

Niska wydajność centrów danych spowodowana jest takimi czynnikami jak: nieefektywne zasilanie urządzeń IT, nieefektywne jednostki PDU zbudowane w oparciu o transformatory oraz używaniem nieefektywnych zasilaczy UPS. Praca przy obciążeniach znacznie poniżej projektowych mocy systemu jeszcze bardziej pogłębiającą straty.

Na szczęście efektywność zasilania urządzeń IT i systemów UPS wzrosła znacząco na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wraz z postępem techniki instalowane obecnie systemy dystrybucji AC są o wiele sprawniejsze niż te urządzenia, które były instalowane np. pięć lat temu. Dodatkowo, dzięki modułowym i skalowalnym zasilaczom UPS, można w łatwy sposób dopasować moc zasilacza do obsługiwanego obciążenia. Wyeliminuje to przede wszystkim problem częstego w przeszłości przewymiarowania lub niskiego wykorzystania tych urządzeń.

Wdrażanie efektywnych architektur AC

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, urządzenia rozdziału mocy i niewielka liczba sprzętu IT zasilanego prądem DC 380 V przyczyniają się do tego, że, obecnie budowane centra danych wybierają zasilanie prądem AC. Użytkownicy mogą i wręcz powinni stawiać na wysoką wydajność swoich nowych architektur. Pamiętać należy o tym, że dostępne dziś rozwiązania na rynku mogą zapewnić bardzo wysoką efektywność dystrybucji zasilania.

Ponieważ współczynniki sprawności systemów dystrybucji mocy AC najnowszej generacji są naprawdę wysokie, pozostaje niewielkie pole znaczącej poprawy dla alternatywnych systemów DC. Okazuje się, że najbardziej wydajne systemy AC wykorzystują tryb ekonomiczny i są w rzeczywistości o 0,99% bardziej efektywne od systemów DC. Jeśli natomiast nie są wykorzystywane tryby pracy ekonomicznej, to przewaga efektywności systemu DC wynosi niecałe 1.05%. Przekłada się to na oszczędność energetyczną obiektu centrum danych na poziomie zaledwie 0,90%.

Dochodzimy zatem do wniosku, że każda, nawet niewielka poprawa wydajności jest w rezultacie opłacalna. Jednak zysk na poziomie poniżej 1 % nie może stanowić uzasadnienia dla konieczności masowych zmian w IT, technologii, instalacji i branży zasilania.

Jak zatem wygenerować większe zyski?

Większe zyski można osiągnąć koncentrując się na poprawie systemów chłodzenia centrum danych. W wielu obecnie działających centrach danych nie zoptymalizowano ogólnej efektywności dystrybucji zasilania. Niestety brak optymalizacji odpowiada za prawie 10% łącznych strat energii elektrycznej używanej przez takie centralne obiekty. Rozwiązanie zapobiegające tym stratom to, zasilanie prądem stałym. Niestety jego wdrożenie może zająć wiele lat. Tymczasem istnieją nowe architektury AC. Zapewniają one tę samą poprawę efektywności i można instalować je już dziś. Zasilanie DC dziś wydaje się być błędnym rozwiązaniem jeśli chcemy zmniejszyć problemy efektywności centrum danych.

powiązane posty

BAZY DANYCH

Wstęp do Baz Danych Bazy danych dynamiczne ? operacyjne ? wykorzystywane w codziennym funkcjonowaniu firm, tam gdzie mamy do czynienia z gromadzeniem, przechowywaniem i modyfikowaniem danych. Dane są dynamiczne, bo […]