Zmniejszenie wydatkow na IT

Antywirus w chmurze

 

AntywirusW ciągu najbliższych lat nastąpi rozwój rynku usług bezpieczeństwa w chmurze. Będzie on miał w dużej mierze związek z coraz powszechniejszym zastosowaniem antywirusów w modelu Security as a service (SECaaS) przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Fakt ten nie dziwi bowiem jedną z najczęściej wymienianych korzyści płynących z tego modelu jest zmniejszenie wydatków na IT. Oszczędności wynikające z wyboru chmury są łatwe do przewidzenia, jednak niektóre umykają uwadze specjalistom ds. IT w dużych firmach.

 

Inwestycja początkowa

Wdrożenie własnej infrastruktury do zabezpieczenia sieci bywa dość kosztowny. Antywirus w technologii chmury pozwala nie tylko zmniejszyć koszty początkowe, ale również uniknąć dodatkowych wydatków, z których istnienia wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy. Kupując usługę, przedsiębiorca płaci wprawdzie cały czas regularnie, ale mniej niż w przypadku konwencjonalnego oprogramowania antywirusowego, co pozwala łatwiej zarządzać budżetem IT. Początkowa inwestycja to zaledwie około 1/4 całkowitego kosztu, jaki należy ponieść w przypadku posiadania własnego oprogramowania do ochro ny sieci firmowej.

 

Ukryte koszty

Oszczędności związane z zakupem usługi antywirusa w chmurze zaczynają się na początku i utrzymują w całym cyklu życia oprogramowania. Wybór odpowiedniego antywirusa oznacza bowiem także wyeliminowanie kosztów operacyjnych związanych z jego utrzymaniem i bezawaryjnym funkcjonowaniem, czyli tzw. kosztów opex (ang. operating expenditures). Należą do nich m.in. wydatki na energię, obsługę techniczną czy aktualizacje oprogramowania.

Schemat licencjonowania jest dość elastyczny (np. opłaty w cyklach miesięcznych) umożliwia natychmiastową redukcję lub zwiększenie licencji w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Koszty licencji są wówczas odpowiednio korygowane od razu z początkiem kolejnego miesiąca.

Np. Technologia SECaaS pozwala również na zminimalizowanie potencjalnych strat związanych z nieprzewidzianymi przerwami w pracy wywołanymi np. awariami sprzętu.

Przestoje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw są spowodowane naruszeniem zasad bezpieczeństwa przez samych pracowników (np. wyciek poufnych danych czy intencjonalne wywołanie awarii). Często ma to charakter działań sabotażowych, dokonywanych przez osoby zwalniane lub takie, które mają poczucie, że są źle traktowane.

 Specjaliści z zewnątrz

Jeśli powierzymy funkcję administracyjną i kontrolną specjalistom z firmy zewnętrznej, pozwoli to uniknąć tego typu zdarzeń, a przy tym znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Wykwalifikowani administratorzy zatrudnieni przez usługodawcę czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu i natychmiast reagują jeśli wystąpi ryzyko przestoju. Chmura to rozproszone środowisko i nie ma takiej możliwości, aby w momencie awarii straty dotknęły od razu całego systemu.

powiązane posty