Rodzaje sieci komputerowych

siec-komputerowa

Siecią nazwać można wszystko, co umożliwia dwóm lub większej liczbie komputerów (lub urządzeń) komunikowanie się ze sobą i/lub z innymi urządzeniami. Dzięki sieciom można wykorzystywać komputery do współdzielenia informacji, do współpracy przy realizacji zadań, do drukowania, a nawet do bezpośredniego komunikowania się za pomocą indywidualnie adresowanych wiadomości.

Zauważyć należy, że sieci komputerowe jako systemy rozwinęły się w dwóch kierunkach określanych obecnie przez dwie odrębne kategorie sieci:

  • sieci lokalne (LAN ? Local Area Network)

  • sieci rozległe (WAN ? Wide Area Network)

Rozróżnienie między nimi jest dość proste. Sieci LAN używane są do łączenia urządzeń, które znajdują się w niewielkiej odległości . Sieci WAN służą do łączenia sieci LAN na znaczne odległości.

siec-komputerowa-topologia

Trzecią kategorią są sieci miejskie, czyli sieci MAN. Mimo że pierwotnie zostały one zdefiniowane przez Projekt 802 instytutu IEE ? ten sam który określa standard sieci LAN, to sieci MAN bliższe są sieciom WAN, aniżeli LAN. Są one rzadko używane i ? w związku z tym ? znane głownie specjalistom.

powiązane posty