Czyszczenie komputera z kurzu

Jedną z najważniejszych czynności konserwacyjnych jest regularne, dokładne czyszczenie komputera. Zakurzenie podzespołów może prowadzić do poważnych problemów, m.in. do przegrzewania elementów, co skraca ich czas życia. Poza tym, kurz może zawierać elementy przewodzące, co może powodować zwarcia, korozję i słabe styki. Ze wszech miar opłaca się utrzymywać wnętrze komputera w czystości. Większość komputerów różnych od ATX wykorzystuje wymuszony obieg powietrza chłodzącego. Na tylnej ściance w zasilaczu lub w jego pobliżu zamontowany jest wentylator wypychający powietrze na zewnątrz. We wnętrzu komputera powstaje wtedy podciśnienie wciągające powietrze z zewnątrz przez szpary w obudowie. Jest to bardzo efektywny system chłodzący, nie wykorzystujący filtra. Nie stosuje się filtrów ze względu na trudności z ograniczeniem dostępu powietrza tylko do jednego miejsca, gdzie można by umieścić filtr. Niektóre przemysłowe systemy komputerowe i komputery typu ATX wykorzystują wentylatory wpompowujące powietrze do wnętrza. Powoduje to jego wypychanie na zewnątrz przez każdą szparę w obudowie. Powodem stosowania takiego systemu chłodzenia jest ograniczenie ilości miejsc, przez które wpływa do komputera powietrze, do jednego – wentylatora. Umożliwia to użycie filtra powietrza, musi on być jednak systematycznie czyszczony bądź wymieniany. Ze względu na panujące w środku komputera nadciśnienie żadne zanieczyszczenia się tam nie dostają, nawet jeżeli komputer nie jest szczelny. Mogłyby jedynie dostać się tam razem z powietrzem wciąganym przez wentylator, tu jednak jest filtr, który zapobiegnie ich wniknięciu. Takie systemy chłodzenia wykorzystywane są w komputerach pracujących w bardzo zanieczyszczonych środowiskach. Ostatnio wprowadzane modele komputerów opartych o architekturę ATX pokazują, że wielu producentów przestawia się na wypróbowaną już od wielu lat technikę wentylowania podciśnieniowego. Doświadczenie pokazało, że pomysł chłodzenia procesora bezpośrednio przez wentylator zasilacza okazał się niezbyt dobry. Otóż powietrze chłodzące procesor było już przedtem podgrzane przez zasilacz – szczególnie wtedy, gdy był on mocno obciążony. Innym ważnym powodem był brak praktycznej realizacji potencjalnie wielkiej zalety chłodzenia nadciśnieniowego – filtracji wchodzącego powietrza. Zamontowanie filtru w obudowie chłodzonej podciśnieniowe jest praktycznie niemożliwe ze względu na dużą ilość nieszczelności, dziur i dziurek w konstrukcji komputera. Dlatego wraz z wchodzącym powietrzem do wewnątrz komputera dostaje się kurz. Osadza się on wraz z różnymi związkami chemicznymi pochodzącymi z powietrza w różnych miejscach. Takie niekontrolowane zapylenie może spowodować poważne następstwa. Osadzający się kurz nie przepuszcza powietrza chłodzącego i powoduje przegrzewanie układów; drobne elementy przewodzące, znajdujące się w kurzu, powodują zwarcia, a związki chemiczne przyśpieszają korozję. Pamiętaj o niepaleniu papierosów w pobliżu sprzętu komputerowego. Dym z papierosów zawiera związki chemiczne, mogące powodować zwarcia i korozję, jak również dodatkowe zanieczyszczenie podzespołów, zwłaszcza dysków. Szczególnie wrażliwe są napędy dyskietek, jako że przez ich duży otwór bez przerwy przepływa powietrze, powodując stosunkowo szybkie zakurzenie. Trochę inaczej wygląda sprawa w przypadku twardych dysków. Przede wszystkim są one zabudowane z pojedynczym otworem wentylacyjnym zabezpieczonym filtrem. Żadne zanieczyszczenia do środka się nie dostaną i wymagane jest jedynie czyszczenie dysku z zewnątrz.

powiązane posty